Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_DRBO_00064 - Complex project De Nieuwe Rand (voorheen Oostelijke Verbinding) - Alternatievenonderzoeksnota. Advies - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Verdaagd