Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_IP_00198 - Interpellatie van raadslid Sharmin Shayla: Slachtoffers van sociale dumping in Borgerhout

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris
2022_IP_00198 - Interpellatie van raadslid Sharmin Shayla: Slachtoffers van sociale dumping in Borgerhout 2022_IP_00198 - Interpellatie van raadslid Sharmin Shayla: Slachtoffers van sociale dumping in Borgerhout

Motivering

Indiener(s)

Sharmin Shayla

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 21/09/2022 - 20:29

Toelichting

Met 174 zijn ze, de slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel op de Borealis werf. De omstandigheden waarin deze mensen moesten leven en werken zijn verschrikkellijk. Verontwaardiging is op zijn plaats, verbazing echter niet. Die 174 mensen zijn maar het topje van de ijsberg. Al jarenlang waarschuwen de vakbonden over de wantoestanden in de bouw. Die gebeuren in de privé, maar ook op publieke werven. Kijk maar naar de verschrikkelijke bouwramp in de school op het nieuw Zuid.


De vakbonden ontwikkelden een charter ter bestrijding van de sociale dumping bij overheidsopdrachten. De stad Herstal en de gemeente Boom hebben zo'n charter al getekend. en houden bij aanbestedingen voor publieke werven daarbij extra rekening met milieu, sociale, en ethische aspecten. Ze voorzien ook bindende sancties en het nodige personeel om de strijd tegen sociale dumping te voeren. In Borgerhout is het district ook opdrachtgever van enkele werven.


Hiernaast zijn de getroffen arbeiders ook buurtbewoners. Een groot aantal onder hen wonen nog altijd in Borgerhout. Zo lang de procedures lopen hebben ze amper recht op ondersteuning. Gelukkig worden ze in nood geholpen door buurtbewoners. Sterke solidariteit die ervoor zorgt dat ze zich niet alleen voelen.


Vandaar mijn vragen: 

1. Is het mogelijk om voor de werven van het district het goede voorbeeld geven en de criteria uit het charter op te nemen bij het uitschrijven van openbare aanbestedingen?

2. Op welke manier kunnen we vanuit het district toezien op de naleving van de sociale, milieu en ethische aspecten die hierbij komen kijken?

3. Op welke manier zouden we vanuit het district ook solidariteit kunnen ontwikkelen en stimuleren met de arbeiders die in Borgerhout verblijven?


Initiatiefrecht

.