Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_IP_00200 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Buurtparkjes

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris
2022_IP_00200 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Buurtparkjes 2022_IP_00200 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Buurtparkjes

Motivering

Indiener(s)

Marc De Meyer

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 21/09/2022 - 22:14

Toelichting

In de buurt van het Moorkensplein zijn op verschillende plaatsen nl. De Langstraat, Zonstraat, Van Geertstraat en de Mellaertstraat mobiele buurtparkjes, zogenaamde parklets, in het straatbeeld verschenen.

Deze nemen verscheidene parkeerplaatsen in beslag in een buurt die al jarenlang kampt met een groot tekort aan parkeerplaatsen.

Zovele jaren geleden waren er in deze buurt al meer bewonersparkeerkaarten in omloop dan dat er parkeerplaatsen waren.

Dit wordt nog eens in de hand gewerkt door de vele private ondernemingen die voor hun deelauto's vaste plaatsen krijgen.

Gevolg is dat bewoners die van hun werkdag terugkeren of familie of vrienden die iemand in de buurt willen bezoeken, uren moeten rondrijden om een parkeerplaatsje te vinden.

Dit veroorzaakt bijkomende verkeershinder en lucht- en lawaaihinder, dag en nacht.

Dikwijls vinden deze mensen géén parkeerplaats en parkeren zij foutief met als resultaat een fikse boete.

Hoe het Moorkenspark gaat evolueren is nog onduidelijk, momenteel wordt er gesproken van een oppervlakte van 3000m2 groene ruimte.

Maar aan de Langstraat is de vroegere private gemeenteparking nu omgevormd tot een groene ontmoetingsplaats die amper wordt gebruikt.

Ook het pleintje aan de Langstraat - Van Daelstraat wordt enkel gebruikt door de bewoners tijdens de speelstraat periodes.

En ook het Moorkensplein zelve is tijdens de zomer een groot terras voor de nabijgelegen drankgelegenheden, een fietsenstalling en een voetbalterrein voor de jeugd.

Vragen:

1) Hoeveel parkeerplaatsen zijn er dit jaar in beslag genomen door deze "parklets" ?
2) Wat is het districtsbestuur van zin de volgende jaren met deze "parklets" ?

    Over hoeveel jaar en over hoeveel verloren parkeerplaatsen gaat het ?

Initiatiefrecht

.