Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_IP_00197 - Interpellatie van raadslid Luc Moerkerke: Indijken geluidsoverlast Ring

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris
2022_IP_00197 - Interpellatie van raadslid Luc Moerkerke: Indijken geluidsoverlast Ring 2022_IP_00197 - Interpellatie van raadslid Luc Moerkerke: Indijken geluidsoverlast Ring

Motivering

Indiener(s)

Luc Moerkerke

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 21/09/2022 - 15:40

Toelichting

Toelichting:

Deze zomer testte het Agentschap Wegen en verkeer een nieuwe techniek toe op de Antwerpse ring tussen de Posthofbrug en de op- en afrit Borgerhout. Het gaat om de Next Generation Concret Surfact (NGCS). Daarbij slijpt men het beton lichtjes af en brengt men terzelfdertijd fijne groeven aan van 4 mm. Een en ander beoogt een vermindering van de geluidsoverlast. Met name het verminderen van het rolgeluid, het geluid dat ontstaat wanneer de  wielen van voertuigen over het wegdek rijden. Dit blijkt één van de voornaamste oorzaken van geluidshinder. Dat is vooral het geval als die voertuigen snel rijden. Ondertussen evalueerde het Agentschap de ingreep. Zonder als te technisch te worden. De nieuwe techniek lost de verwachtingen in. Er is sprake van een vermindering van het geluid van 4,5 db

Groen Borgerhout, en met ons PVDA en Vooruit, vragen ons wel af of geen bijkomende en heel wat minder dure maatregelen mogelijk zijn? Kan de geluidsoverlast niet nog verder verminderen? De Vlaamse overheid neemt dit blijkbaar zeer ernstig. Ik durf amper de kostprijs vragen. Waarom dan niet een heel eenvoudiger bijkomende maatregel nemen waarvan de effectiviteit reeds lang bewezen is.

Onderstaande grafiek uit een onderzoek naar de impact van de EU-Richtlijn “Omgevingsgeluid” op te nemen maatregelen inzake “Wegverkeersgeluid” in Vlaanderen door Bernie Deblauwe (vakgroep Vakgroep Civiele Techniek, faculteit Inginieurswetenschappen van de UGent) geeft weer dat een vermindering van de maximumsnelheid van 100 km/u naar 70 een evenveel vermindering van de geluidoverlast geeft. Gratis! Met bovendien extra toegift in de vorm van minder CO2, stikstof en fijnstof. Ik vind dat niet uit. Het is wetenschappelijk bewezen dat een snelheid van 70 tot 90 km per uur het zuinigst is. Brandstof werkt bij deze snelheid het best, waardoor je deze vermelde extra’s krijgt.

 

 

Vragen:

  • Is er een uitrol van het proefproject voorzien over de volledige Borgerhoutse ring, dus ook in het bijzonder in Borgerhout en ook op de aansluiting met de E34 waar de Tuinwijk al jaren geconfronteerd wordt met geluidsoverlast.
  • Zet de Vlaamse overheid eindelijk in op een snelheidsbeperking van 100 naar 70 km per uur? 

Initiatiefrecht

.