Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_AM_00051 - Amendement van raadslid Lena Coene: Heraanleg Gitschotellei

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris
2022_AM_00051 - Amendement van raadslid Lena Coene: Heraanleg Gitschotellei 2022_AM_00051 - Amendement van raadslid Lena Coene: Heraanleg Gitschotellei

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Indiener(s)

Lena Coene

Gericht aan

Soufiane Amrani

Tijdstip van indienen

ma 26/09/2022 - 11:50

Toelichting

De stad wil in het najaar van 2023 starten met de heraanleg van de Gitschotellei, de Drakenhoflaan en de Boekenberglei. In het laatste deel van de Gitschotellei komen nieuwe tramsporen voor een keerlus, de markt op de Gitschotellei verdwijnt definitief.

We zijn natuurlijk niet tegen een heraanleg maar dan moet het wel een verbetering zijn. En dat zien we in dit plan niet:

  • de aanleg van de nieuwe tramsporen vormt een bedreiging voor de prachtige bomen op de Boekenberglei
  • de tram zal op de kruispunten voor nog meer gevaarlijke situaties zorgen
  • de aanleg van extra tramsporen is een zeer dure investering die niet zorgt voor extra openbaar vervoer, maar de facto zelfs leidt tot een inkorting van het tramtraject van lijn 9
  • de markt van de Gitschotellei past niet in de plannen ( o.m. nutskasten ontbreken) wat betekent dat ze definitief moet verhuizen.

De plannen stuiten al ruim vijf jaar op luid protest van de buurtbewoners, de marktkramers en de lokale handelaars, het is pijnlijk dat de stad hier desondanks toch gewoon mee doorgaat.

Het geld (6,5 mlj euro) kan nochtans anders en beter worden geïnvesteerd, zoals in de versnelde opening van het premetrostation Drink, en het verhogen van de capaciteit van de keerlussen op Silsburg of het Wim Saerensplein om zo het aanbod van het openbaar vervoer in de buurt te verbeteren.

Daarnaast stellen we ons ook ernstig vragen bij de manier waarop de besluitvorming tot stand kwam. De buurt en de districten werden vakkundig buitenspel gezet:

  • Conform de delegatiebesluiten is het district  bevoegd voor het inrichten, wijzigen of stopzetten van een lokale openbare markt (onder meer plaats, tijdstip en thema), alsook de occasionele wijziging ervan. Het district wenst dat de wekelijkse woensdagmarkt (na de werken) opnieuw wordt ingericht op de Gitschotellei.
  • Op 19 april 2022 werden de plannen van de heraanleg van de Gitschotellei, de Drakenhoflaan en de Boekenberglei voorgelegd aan de gemeenschappelijke raadscommissie van Deurne en Borgerhout, maar de definitieve plannen zijn nooit voorgelegd ter advies aan de districtsraad.
  • Uit het plan blijkt het afsluiten van de Joos Robijnslei langs de Borgerhoutse kant. Dit betreft een mobiliteitsingreep, maar werd niet voor advies voorgelegd aan het district.

  

Daarom dienen we de volgende motie in:

Art. 1: De Districtsraad van Borgerhout vraagt het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen om de goedgekeurde plannen opnieuw in te trekken en een heraanleg in te tekenen zonder keerlus. Ze vraagt hierbij om in haar adviserende bevoegdheid erkend te worden m.a.w. dat de huidige procedure in ieder geval on-hold gezet wordt tot het advies van het District Borgerhout gegeven is.

Art. 2: De Districtsraad van Borgerhout vraagt het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen de plannen aan te passen zodat de wekelijkse woensdagmarkt na de heraanleg op de Gitschotellei kan georganiseerd worden.  

Art. 3: De Districtsraad van Borgerhout vraagt het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen om het formele advies te vragen aan het district wat betreft het afsluiten van de Joos Robijnslei langs de Borgerhoutse kant.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 15 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA, Vlaams Belang  

Stemden nee: N-VA

Hebben zich onthouden: /