Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

Besluitenlijst  districtsraad Borgerhout

ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2022_DRBO_00063 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DRBO_00060 - Legislatuur 2019-2024 - ontslag districtsraadslid. Aanstelling tijdelijk districtsraadslid als volwaardig districtsraadslid - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2022_DRBO_00062 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2022_DRBO_00065 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter raadscommissie. Waarneming - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2022_DRBO_00061 - Districtsraad - Notulen districtsraad 27 juni 2022. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DRBO_00064 - Complex project De Nieuwe Rand (voorheen Oostelijke Verbinding) - Alternatievenonderzoeksnota. Advies - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 6.

  2022_DRBO_00051 - Ondersteuning. Communicatie. VZW Boelaerbuurt - Nominatieve toekenning krediet jaar 2022_ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DRBO_00052 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1e semester 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2022_DRBO_00053 - Districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_DRBO_00054 - Parkeerzonering in alle districten - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_DRBO_00049 - District Borgerhout, Bouwensstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_DRBO_00050 - District Borgerhout. Berchemlei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_DRBO_00055 - District Borgerhout. Generaal De Wetstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_DRBO_00056 - District Borgerhout. Sint-Erasmusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_DRBO_00057 - District Borgerhout. Griffier Schobbenslaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_DRBO_00058 - District Borgerhout. Luitenant Lippenslaan (gewestweg) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_DRBO_00059 - Districten Borgerhout en Deurne. Collegelaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_DRBO_00066 - Districten Deurne en Borgerhout. Cruyslei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_AM_00051 - Amendement van raadslid Lena Coene: Heraanleg Gitschotellei

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_MOT_00079 - Voorstel tot motie van raadslid Lena Coene: Heraanleg Gitschotellei

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_IP_00197 - Interpellatie van raadslid Luc Moerkerke: Indijken geluidsoverlast Ring

  Behandeld
 • 22.

  2022_IP_00198 - Interpellatie van raadslid Sharmin Shayla: Slachtoffers van sociale dumping in Borgerhout

  Behandeld
 • 23.

  2022_IP_00199 - Interpellatie van raadslid Koen Van Roey: Een warmte- en gezelligheids plan voor district Borgerhout

  Behandeld
 • 24.

  2022_IP_00200 - Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Buurtparkjes

  Behandeld
 • 25.

  2022_MOT_00078 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Geen mega festivals (mega en mega luid) op Spoor Oost

  Goedgekeurd
 • Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

  Ons Kenmerk: 2022_MOT_00047 - BO_2022_IP_47

  Behoud Stedelijke dienstverlening loketten.


  Ons Kenmerk: 2022_MOT_00045 - BO_2022_IP_48

  Oekraïne, ondersteuning oorlogsvluchtelingen.


  Ons kenmerk: 2022_MOT_00026 - BO_2022_IP_50

  Verkoop pastorij Sint-Jansparochie, Sint-Mattheusstraat in Borgerhout


  Ons Kenmerk: 2022_MOT_00060 - BO_2022_IP_57

  Behoud stedelijke dienstverlening buurtloket Groenenhoek


  Ons kenmerk: 2022_MOT_00073 - BO_2022_IP_60

  Organisatie en evaluatie Sinksenfoor editie 2022