Terug districtsraad Borgerhout

Mon 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

Mededelingen

 • Ons Kenmerk: 2022_MOT_00047 - BO_2022_IP_47

  Behoud Stedelijke dienstverlening loketten.


  Ons Kenmerk: 2022_MOT_00045 - BO_2022_IP_48

  Oekraïne, ondersteuning oorlogsvluchtelingen.


  Ons kenmerk: 2022_MOT_00026 - BO_2022_IP_50

  Verkoop pastorij Sint-Jansparochie, Sint-Mattheusstraat in Borgerhout


  Ons Kenmerk: 2022_MOT_00060 - BO_2022_IP_57

  Behoud stedelijke dienstverlening buurtloket Groenenhoek


  Ons kenmerk: 2022_MOT_00073 - BO_2022_IP_60

  Organisatie en evaluatie Sinksenfoor editie 2022

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
openbaar domein

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen