Terug districtsraad Borgerhout

Mon 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

Mededelingen

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
openbaar domein

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda