Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

2022_DCBO_00195 - Ondersteuning. Sport - Futsal team Borgerhout vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/09/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00195 - Ondersteuning. Sport - Futsal team Borgerhout vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCBO_00195 - Ondersteuning. Sport - Futsal team Borgerhout vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Futsal team Borgerhout organiseert jaarlijks 'voetbal voor vrede', een indoorvoetbalwedstrijd tussen bekende Vlamingen, waarbij de opbrengst naar een nog te bepalen goed doel gaat.

Futsal team Borgerhout vzw bezorgde met dossier 150961 via de verenigingendatabank een aanvraag voor ondersteuning. In het besluit van de districtsraad van 30 mei 2022 (jaarnummer 30) over de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd hiervoor budget voorzien. Het district voorzag jaarlijks een ondersteuning van 500,00 EUR aan Futsal team Borgerhout vzw.

Argumentatie

Futsal team Borgerhout vzw is een gekende sportvereniging in Borgerhout en helpt het district met het realiseren van meerdere doelstellingen. Zij zet in op diversiteit, armoede en vrijetijdsbeleving.

Futsal team Borgerhout vzw krijgt een jaarlijkse ondersteuning van 500,00 euro in 2022, 2023 en 2024. Hiervoor staan zij in voor het organiseren van voetbal voor vrede.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor sport en voor de ondersteuning van lokale sportactiviteiten door derden.

Algemene financiële opmerkingen

Bij de goedkeuring van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad op  30 mei 2022 (jaarnummer 30), werd een bedrag van 500,00 euro voorzien voor de Futsal team Borgerhout vzw.

Het district voorzag per jaar (in 2022, 2023 en 2024) een ondersteuning van 500,00 EUR aan Futsal team Borgerhout vzw.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota met Futsal team Borgerhout vzw met een looptijd van 22 oktober 2022 tot en met 31 december 2024, waarin bepaald wordt dat er jaarlijks een ondersteuning van 500,00 euro toegekend en uitbetaald wordt goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van de ondersteuning van 500,00 euro voor 2022 aan Futsal team Borgerhout vzw goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Futsal team Borgerhout vzw

Quellinstraat 49 bus 2.6
2018 Antwerpen

BE64 9672 0967 4152

BE0747501301

500,00 euro budgetplaats: 5031500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BOR010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BO090110 
budgetperiode: 2200

4505138107