Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

2022_DCBO_00200 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - Ondersteuning vzw Recht op Lucht - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/09/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00200 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - Ondersteuning vzw Recht op Lucht - Goedkeuring 2022_DCBO_00200 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - Ondersteuning vzw Recht op Lucht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district wil samen met alle Borgerhoutenaren werk maken van een proper Borgerhout, waar het goed ademen en schoon leven is. Het district wil daarom een deel van het budget reserveren voor  het meten van de luchtkwaliteit aan de scholen in Borgerhout. Er wordt hiervoor een ondersteuning van 7.000 EUR voorzien aan de vzw Recht op Lucht.

Argumentatie

Het districtscollege keurt de bijgevoegde brief voor ondersteuning voor de vzw Recht op Lucht goed.


Juridische grond

Artikel 279§1 en 2 van het Decreet Lokaal bestuur regelt de ondertekening van briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 15 januari 2019 (jaarnummer 8) delegeerde de districtsburgemeester zijn ondertekeningsbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de brief voor de vzw Recht op Lucht .

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BO_2022_UP_86.pdf