Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

Besluitenlijst  districtscollege Borgerhout

di 13/09/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2022_DCBO_00190 - Complex project De Nieuwe Rand (voorheen Oostelijke Verbinding) - Alternatievenonderzoeksnota. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCBO_00191 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter raadscommissie. Waarneming - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2022_DCBO_00192 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 26 september 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2022_DCBO_00193 - Ondersteuning. Verenigingen - Handelaarsvereniging Gitschotellei FV. Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCBO_00155 - Ondersteuning. Verenigingen - Buurtwerking 3 pleintjes vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCBO_00194 - Ondersteuning. Jeugd - Studieplekken Haakz VZW. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCBO_00195 - Ondersteuning. Sport - Futsal team Borgerhout vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DCBO_00196 - Sport - Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DCBO_00179 - District Borgerhout - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 10.

  2022_DCBO_00197 - Districten Deurne en Borgerhout. Cruyslei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_DCBO_00198 - Districtscollege - notulen 30 augustus 2022. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_DCBO_00199 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - ondersteuning Kiddo's - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_DCBO_00200 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - Ondersteuning vzw Recht op Lucht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_DCBO_00201 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - Evenementen Fire is Gold en Club Vaag Outdoor - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_DCBO_00202 - Uitgaande stukken - Brief aan Mark Depreeuw architect stedenbouwkundige - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_DCBO_00203 - Inkomende brief - Inkomende brief op 8 september 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen