Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

Agenda  districtsraad Borgerhout

ma 19/12/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2022_DRBO_00093 - Districtsraad - Notulen districtsraad 28 november 2022. - Goedkeuring

 • 2.

  2022_DRBO_00085 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement Verenigingstoelagen. Nieuwe reglementen werkingsondersteuning jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, sociaal-culturele verenigingen en sportverenigingen. - Goedkeuring

 • 3.

  2022_DRBO_00070 - Ondersteuningsreglement - Initiaties op scholen - Goedkeuring

 • 4.

  2022_DRBO_00094 - Afwijking termijnen reglementen - Cyberaanval - Goedkeuring

 • 5.

  2022_DRBO_00086 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement vrijetijdsboost - vrijetijdskorting sport- en beweegaanbod voor jongeren en senioren met kansentarief. Nieuw reglement lidgeldkorting sport- en beweegaanbod voor Borgerhoutse jongeren en 55+ers. - Goedkeuring

 • 6.

  2022_DRBO_00088 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement vrijetijdsboost - vormingstoelage jeugdanimator. Nieuw reglement vormingsondersteuning jeugd. - Goedkeuring

 • 7.

  2022_DRBO_00089 - Ondersteuning - Opheffing toelagereglement voor werken in lokalen van jeugdverenigingen. Nieuw reglement ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen. - Goedkeuring

 • 8.

  2022_DRBO_00090 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement Borgerhoutse studeerplekken - Goedkeuring

 • 9.

  2022_DRBO_00087 - Ondersteuning - Opheffing reglement - aanpassingspremie aan woningen van senioren. Nieuw reglement aanpassingspremie aan woningen van senioren in Borgerhout. - Goedkeuring

 • 10.

  2022_DRBO_00081 - District Borgerhout. Delftstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 11.

  2022_DRBO_00080 - District Borgerhout. Beukenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 12.

  2022_DRBO_00092 - District Borgerhout. Godtsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 13.

  2022_DRBO_00091 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen tweede en derde kwartaal 2022 - Kennisneming

 • 14.

  Interpellatie van raadsleden Wouter Luykx, Patrick Paredaens: Kerstglasraam

 • 15.

  Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Een stedelijke dienstverlening op maat van mensen en dichtbij

 • 16.

  Amendement van raadslid Pieter Vissers: Amendement - Motie 'Een stedelijke dienstverlening op maat van mensen en dichtbij'

 • 17.

  Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Te boelaerpark beheersplan

 • 18.

  Interpellatie van raadsleden Koen Van Roey, Nele Van Parys, Luc Moerkerke: Gevolgen stedelijke besparingen voor sport, jeugd, senioren en cultuur voor Borgerhoutse verenigingen

 • 19.

  Interpellatie van raadslid Lena Coene: Huis van het Kind Groenenhoek