Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

2022_DRBO_00091 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen tweede en derde kwartaal 2022 - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 19/12/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Kristine Matheussen, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_DRBO_00091 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen tweede en derde kwartaal 2022 - Kennisneming 2022_DRBO_00091 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen tweede en derde kwartaal 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 26 april en 24 mei 2022 vonden de vergaderingen plaats van de jeugdraad van het district Borgerhout.

Op 12 april en 14 juni en 30 augustus 2022 vonden de vergaderingen plaats van de seniorenraad van het district Borgerhout. Argumentatie

Zoals bepaald door het Gemeentedecreet worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Juridische grond

Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 135 van het Dereet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de verslagen van de volgende districtsadviesraden:

Districtsadviesraad Datum vergadering
Jeugdraad 26 april 2022

24 mei 2022
Seniorenraad
12 april 2022

14 juni 2022

30 augustus 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220426_Verslag_JR_april.pdf
  • 20220524_Verslag_JR_mei.pdf
  • 20220412_verslag_AV.pdf
  • 20220614_verslag_AV.pdf
  • 20220830_verslag_AV.pdf