Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

2022_DRBO_00090 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement Borgerhoutse studeerplekken - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 19/12/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Kristine Matheussen, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2022_DRBO_00090 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement Borgerhoutse studeerplekken - Goedkeuring 2022_DRBO_00090 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement Borgerhoutse studeerplekken - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district wil jongeren de kans geven om te kunnen studeren in een stimulerende omgeving tijdens examenperiodes. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed. 

Argumentatie

Het district wil investeren in de kansen en toekomst van kinderen en jongeren. Niet iedereen heeft thuis een stimulerende omgeving tijdens de examenperiode. Het district wil daarom verenigingen ondersteunen die hun deuren openzetten voor studerende jeugd. 

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Voor het reglement Borgerhoutse studeerplekken zal krediet worden voorzien in aanpassing 7van het meerjarenplan op boekingsadres:

Reglement

Beleidsdomein

Budgetplaats

Functiegebied

EXP/INV

Budgetpositie(s)

Studeerplekken

verenigingen

5036500000

2BOR010402A00000

EXP

6496800


Het budget zal tijdig klaarstaan voor de uitbetaling van de ondersteuning.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt het reglement Borgerhoutse studeerplekken goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.