Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

Interpellatie van raadsleden Koen Van Roey, Nele Van Parys, Luc Moerkerke: Gevolgen stedelijke besparingen voor sport, jeugd, senioren en cultuur voor Borgerhoutse verenigingen

districtsraad Borgerhout
ma 19/12/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Kristine Matheussen, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
Interpellatie van raadsleden Koen Van Roey, Nele Van Parys, Luc Moerkerke: Gevolgen stedelijke besparingen voor sport, jeugd, senioren en cultuur voor Borgerhoutse verenigingen Interpellatie van raadsleden Koen Van Roey, Nele Van Parys, Luc Moerkerke: Gevolgen stedelijke besparingen voor sport, jeugd, senioren en cultuur voor Borgerhoutse verenigingen

Motivering

Indiener(s)

Luc Moerkerke, Koen Van Roey, Nele Van Parys

Gericht aan

Aïssatou Cissé, Mariam El Osri, Omar Al Jattari

Toelichting

De stad Antwerpen zegt heel wat te moeten besparen naar aanleiding van de gestegen energieprijzen en loonkosten. De gemeenteraad van november keurde in het kader van haar meerjarenbegroting een aantal besparingen goed.

Blikvanger bij die besparingen was het schrappen van de middelen voor projectsubsidies bij cultuur. Dit kwam ruimschoots in de media. Minder bekend is of er besparingen zijn op  andere beleidsdomeinen zoals sport en jeugd. Borgerhoutse jeugdorganisaties met subsidies rond experimenteel jeugdwerk (o.m. Scum en Moving Ground) geven aan dat die stoppen. Omdat die middelen geschrapt worden? Of omdat de Stad ontevreden is over hun werking? Wat met sport? Daar zit minder stedelijk (topsport, infrastructuur). Worden de gestegen kosten voor het gebruik van sportinfrastructuur doorgerekend aan de clubs? Stijgen de huurprijzen?

Wat betekenen de stedelijke besparingen bij cultuur, sport en jeugd voor Borgerhoutse verenigingen.

Vragen:

Zijn er bovenop het schrappen van de projectsubsidies nog meer besparingen bij cultuur? Is er bij cultuur een volledige compensatie voor gestegen loon-en energiekosten van gesubsidieerde organisaties zoals ’t Werkhuys, de Roma, Madame Fortuna of Rataplan?

Zijn er Borgerhoutse sportverenigingen die stedelijke subsidies ontvangen? KRAS Sport, Gembo, ... ? Is daarbij een volledige compensatie voor de gestegen loon-en energiekosten? Gaat de stad de gestegen kost voor het open houden van stedelijke sportinfractuctuur doorrekenen aan sportclubs? Verhoogt de stad de huurprijzen?

Zijn er besparingen bij jeugd? Wordt het experimenteel jeugdwerk behouden? Wat met Scum,Moving Ground en de Wereld van Rayan? Zijn er overgangsmaatregelen zodat deze Borgerhoutse organisaties aanspraak kunnen maken op reguliere stedelijke subsidies voor jeugdwelzijnswerk? Is er een volledige compensatie voor de gestegen loon-en energiekosten bij jeugdwerkorganisaties? Wat betekent dit voor JES en KRAS en voor hun Borgerhoutse steunpunten?

Tot slot: Kan opgelijst worden welke Borgerhoutse organisaties over alle beleidsdomeinen heen (ruimer dan sport, cultuuren jeugd) stedelijke subsidies ontvangen? En hoeveel die subsidie bedroeg de voorbije jaren van deze legislatuur?