Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Te boelaerpark beheersplan

districtsraad Borgerhout
ma 19/12/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Kristine Matheussen, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Te boelaerpark beheersplan Interpellatie van raadslid Marc De Meyer: Te boelaerpark beheersplan

Motivering

Indiener(s)

Marc De Meyer

Gericht aan

Marij Preneel

Toelichting

In oktober werd er door de groendienst voor geïnteresseerde buurtbewoners een rondleidinggegeven over het beheersplan van het Te Boelaerpark.

Ook konden vragen gesteld worden over het hoe en het waarom van bepâalde beheersdaden.

Zo was er uitleg over de stukken park die afgeschermd werden zodat de begroeiing terug de kans kreeg om op een natuurlijke wijze terug op te schieten.

Zo was er ook uitleg over de boom die dit jaar doormidden geknakt is en bijna een moeder en haar jonge kindje verpletterde.

Een zitbank helemaal in stukken was het resultaat.

Een boomdeskundige vertelde dat dit het resultaat was van het drukke gebruik van mensen in de buurt van die boom waardoor de bodem verdicht.

In het “bosgedeelte” van het park zijn er nog heel wat stukken waar er duidelijke sporen zijn (de zogenaamde olifantenpaden) van mensen die het nodig vinden om door de struiken te lopen.

Om zo’n bosgedeelte terug te laten herstellen op natuurlijke wijze zou het goed zijn moest zo’n gedeelte tijdelijk voor een tweetal jaren af te sluiten en dan een ander stuk twee jaar de gelegenheid geven om te herstellen.

Het gebied rond de speelfontein blijkt dan weer in trek bij feestneuzen die er een ongelooflijk stort van maken.

Overvolle vuilnisbakjes met daarrond de overblijfselen van de festiviteiten.

Vragen:

- De districtsraad vraagt de groendienst om te bekijken of het mogelijk is om alternerend een stukje park tijdelijk af te sluiten om de begroeiing de kans te geven te herstellen op een natuurlijke wijze.

- De districtsraad vraagt de stadsdiensten die bevoegd zijn om sluikstorten en zwerfvuil te bestrijden, meer langs te gaan in het Te Boelaerpark en dan vooral in de zone’s die geconfronteerd worden met sluikstort zoals rond de speelfontein.