Terug districtsraad Borgerhout

Mon 19/12/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
lokaal sportbeleid
lokaal jeugdbeleid
lokaal seniorenbeleid

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein
secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst