Terug
Gepubliceerd op 30/09/2022

Agenda  districtscollege Antwerpen

ma 03/10/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy

 • 14:00 Vaststellen agenda districtsraad | districtsraadsvoorzitter Marita Wuyts

 • 14:15 Toelichting voorontwerp Masterplan Scheldeboorden Linkeroever + voorontwerp Scheldeboorden-Noord

 • 1.

  2022_DCAN_00470 - District Antwerpen. Autodelen - Slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur. Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

 • 2.

  2022_DCAN_00478 - Masterplan Scheldeboorden Linkeroever. District Antwerpen - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

 • 3.

  2022_DCAN_00479 - Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord), SWOU12081 - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

 • 4.

  2022_DCAN_00480 - District Antwerpen. Abdijstraat en omgeving - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

 • 5.

  2022_DCAN_00481 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

 • 6.

  2022_DCAN_00482 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Catering jubilarissenfeest - Goedkeuring

 • 7.

  2022_DCAN_00483 - Districtsraad - Mededeling te behandelen punten dagorde zitting 17 oktober 2022 - Kennisneming

 • 8.

  2022_DCAN_00484 - Districtscollege - Notulen 26 september 2022 - Goedkeuring

 • 9.

  2022_DCAN_00485 - Julius De Geyterstraat en Stijgbeugelstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU12516A - Goedkeuring