Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DCAN_00524 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Scheldewandeling Thonetlaan, district Antwerpen (dossier 73/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 24/10/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00524 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Scheldewandeling Thonetlaan, district Antwerpen (dossier 73/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring 2022_DCAN_00524 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Scheldewandeling Thonetlaan, district Antwerpen (dossier 73/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op de Scheldewandeling, op de Thonetlaan, tussen de ontmoetingsruimte Thonetje en de speeltuin, district Antwerpen moet één boom vervangen worden. 

Argumentatie

Het betreft één Prunus serrulata (Japanse sierkers - stamomtrek 177 cm). Deze boom is volledig afgestorven en moet om veiligheidsredenen geveld worden.

De te vellen boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt op dezelfde plaats aangeplant.

Het wijkoverleg van district Antwerpen dient de buurtbewoners in te lichten over de geplande ingreep.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7° van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd. De Scheldewandeling op de Thonetlaan is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Beleidsdoelstellingen

1 - Woonstad
Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers
Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening
Het district voert een groenbeleid met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid
1 - Woonstad
Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers
Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening
Een goed onderhouds- en herstelbeleid garandeert een kwaliteitsvol groen district

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Prunus serrulata (Japanse sierkers - stamomtrek 177 cm) wordt geveld op de Scheldewandeling op de Thonetlaan, tussen de ontmoetingsruimte Thonetje en de speeltuin, district Antwerpen. De te vellen boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Sorbus aucuparia (gewone lijsterbes - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt op dezelfde plaats aangeplant.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/GB district Antwerpen inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom
AN-SL/WO/SWO buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep.

 


Bijlagen

  • Inplantingsplan_73_22.pdf
  • Foto_73_22.pdf