Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_MV_00080 - Mondelinge vraag van raadsleden Cedric Cornelissen, Lutgardis van Craenenbroeck: Uitleveren gedetineerde tijdens schooltijd Begijnenstraat

districtsraad Antwerpen
ma 21/11/2022 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Amber Paris, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Morad Ramachi, districtsraadslid; Jan Braeckmans, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Cedric Cornelissen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2022_MV_00080 - Mondelinge vraag van raadsleden Cedric Cornelissen, Lutgardis van Craenenbroeck: Uitleveren gedetineerde tijdens schooltijd Begijnenstraat 2022_MV_00080 - Mondelinge vraag van raadsleden Cedric Cornelissen, Lutgardis van Craenenbroeck: Uitleveren gedetineerde tijdens schooltijd Begijnenstraat

Motivering

Indiener(s)

Cedric Cornelissen, Lutgardis van Craenenbroeck

Gericht aan

Samuel Markowitz

Tijdstip van indienen

do 17/11/2022 - 16:19

Toelichting

Mijnheer de Schepen,

De bezorgdheid bij de ouders van de Sint Ludgardisschool neemt in grote mate toe, daar er de laatste weken reeds driemaal een geboeide gedetineerde werd afgeleverd, net op het ogenblik dat de school uit is. Kan de politie niet een beetje rekening houden om nu niet tussen 15.10u en 15.45u bv, GEEN gedetineerden af te leveren aan de poort van de gevangenis. De schoolingang, van de kleuterschool, bevindt zich juist tegenover de gevangenispoort, met nog een andere uitgang in de Bervoetstraat, juist om de hoek. Wij vragen ons af of de poortingang in de Sint Rochusstraat niet geschikter zou zijn. Welke stappen kan u ondernemen?