Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

Besluitenlijst  districtsraad Antwerpen

ma 21/11/2022 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen

 • Notulen

  Behandeld

  Er werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zitting van 17 oktober 2022, bijgevolg worden zij als goedgekeurd beschouwd.

 • 2.

  2022_AM_00059 - Amendement van raadslid Bart Steyaert: Amendement

  Goedgekeurd
 • 1.

  2022_DRAN_00137 - Masterplan Scheldeboorden Linkeroever. District Antwerpen - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DRAN_00136 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2022_DRAN_00148 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DRAN_00149 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DRAN_00139 - District Antwerpen - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DRAN_00150 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DRAN_00151 - District Antwerpen. Begijnenvest - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DRAN_00140 - District Antwerpen. Bostonstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_DRAN_00152 - District Antwerpen. Charles de Costerlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_DRAN_00134 - District Antwerpen. Edmond de Coussemakerstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_DRAN_00141 - District Antwerpen. Frederik van Eedenplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_DRAN_00142 - District Antwerpen. Generaal Cabrastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_DRAN_00143 - District Antwerpen. Grotehondstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_DRAN_00153 - District Antwerpen. Harmoniestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_DRAN_00154 - District Antwerpen. Jacob Jordaensstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_DRAN_00155 - District Antwerpen. Jordaenskaai - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_DRAN_00144 - District Antwerpen. Lange Altaarstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_DRAN_00156 - District Antwerpen. Leon Huybrechtsstraat - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_DRAN_00145 - District Antwerpen. Maaldersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_DRAN_00157 - District Antwerpen. Palingbrug - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_DRAN_00146 - District Antwerpen. Raafstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_DRAN_00158 - District Antwerpen. Stanleystraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_DRAN_00135 - District Antwerpen. Walter Vaesstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies. Intrekking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_DRAN_00147 - District Antwerpen. Walvisstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_DRAN_00138 - District Antwerpen. Willem Gijsselsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_MV_00080 - Mondelinge vraag van raadsleden Cedric Cornelissen, Lutgardis van Craenenbroeck: Uitleveren gedetineerde tijdens schooltijd Begijnenstraat

  Behandeld
 • 28.

  2022_MV_00081 - Mondelinge vraag van raadslid Marie Vrelust: Slagboom Schoolstraten

  Behandeld