Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCAN_00568 - District Antwerpen. BIN-borden - BIN Nieuw Zuid, BIN De Sinjoor en BIN Breda - Viaduct Dam - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 21/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00568 - District Antwerpen. BIN-borden - BIN Nieuw Zuid, BIN De Sinjoor en BIN Breda - Viaduct Dam - Goedkeuring 2022_DCAN_00568 - District Antwerpen. BIN-borden - BIN Nieuw Zuid, BIN De Sinjoor en BIN Breda - Viaduct Dam - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

District Antwerpen ontving een aanvraag voor het plaatsen en verplaatsen van BIN-borden voor de buurtinformatienetwerken (BIN) Nieuw Zuid en Breda - Viaduct Dam.

Voor het BIN De Sinjoor zijn de verkeersborden al aanwezig, omdat dit hetzelfde gebied betreft als het bestaande BIN-Z De Sinjoor.

Argumentatie

Bij de oprichting van een BIN worden er in samenspraak met de BIN-gemandateerde afspraken gemaakt over de plaatsing van BIN-borden, waarbij het aantal borden steeds tot een minimum herleid wordt. 

De borden worden pas op vraag van de lokale politie geplaatst nadat er een 'afschrift van districtsbesluit' wordt ontvangen. Hierna wordt het dossier bezorgd aan stad Antwerpen voor de eigenlijke plaatsing van de borden. 

Juridische grond

Art. 14 uit de omzendbrief Buurtinformatienetwerken 2019 met referentie BIN/PLP2010 regelt de plaatsing van BIN-borden: "Het BIN is gelegen in een geografisch afgebakend gebied (conform artikel 01 van deze omzendbrief), dat aangeduid wordt door een bord met het BIN-logo. Het bord wordt geplaatst aan het begin van elke invalsweg voor het BIN-gebied. De vorm en de plaatsing van de borden gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de lokale bestuurlijke overheden.

Regelgeving: bevoegdheid

Het college besliste in zitting van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) de volgende bevoegdheden over openbaar domein over te dragen aan de districtscolleges:

De uitvoering van het budget voor:

  • aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale straten en pleinen;
  • aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale verkeersbegeleidende maatregelen;
  • plaatsen, herplaatsen en onderhoud van openbare verlichting op lokale straten en pleinen;
  • plaatsen, herplaatsen en onderhoud van lokaal straatmeubilair.

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het plaatsen van de BIN-borden op het openbaar domein in de wijken Nieuw Zuid en Breda - Viaduct Dam, zoals aangegeven op bijgevoegd plan, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.