Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

Besluitenlijst  districtscollege Antwerpen

ma 21/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy

 • 1.

  2022_DCAN_00561 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCAN_00562 - Verschansingstraat. Wegeniswerken. SWOU12723 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCAN_00563 - Osystraat, Sint-Jansplein, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat en Vondelstraat. Wegeniswerken. SWOU10312 - Voorontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCAN_00564 - Prinsstraat. Wegeniswerken. SWOU12322 - Voorontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCAN_00565 - Bestek GAC_2022_02166 (SWOU10115). Wegeniswerken Stadslus, Antwerpen - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCAN_00566 - Montignystraat. Onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen - Correctiebon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCAN_00567 - Hitta 2022 - Bestelling - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 8.

  2022_DCAN_00568 - District Antwerpen. BIN-borden - BIN Nieuw Zuid, BIN De Sinjoor en BIN Breda - Viaduct Dam - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DCAN_00569 - Districtscollege - Notulen 14 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_DCAN_00570 - Eggestraat, Potgieterstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU12179B - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_DCAN_00571 - District Antwerpen. Pothoekstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_DCAN_00572 - District Antwerpen. Provinciestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_DCAN_00573 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Sprookjesdagen. Toewijzing en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_DCAN_00574 - Burgerbegroting - Overzicht gestemde en niet gestemde projecten na stemming op het Burgerbegrotingfestival op zondag 25 september 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen