Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00637 - Markten - Wekelijkse openbare zondagmarkt Sint-Jansvliet op 25 december 2022 - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 19/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00637 - Markten - Wekelijkse openbare zondagmarkt Sint-Jansvliet op 25 december 2022 - Goedkeuring 2022_DCAN_00637 - Markten - Wekelijkse openbare zondagmarkt Sint-Jansvliet op 25 december 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde eerder in 2022 goed om de wekelijkse openbare zondagmarkt op Sint-Jansvliet op 25 december 2022 eenmalig op te schorten. Door de impact van de cyberaanval op de systemen van stad Antwerpen kon de exacte data en jaarnummer van de beslissing niet teruggevonden worden.  

Elke zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur wordt op Sint-Jansvliet de wekelijkse openbare antiekmarkt gehouden. Op zondag 25 december 2022 is het Kerstdag. Oorspronkelijk werd de markt op deze dag geschrapt aangezien dit een feestdag is. De markthandelaars hebben nu gevraagd op deze dag de markt toch te laten doorgaan. Om hieraan gehoor te geven, wordt voorgesteld om de markt op zondag 25 december van 9.00 uur tot 17.00 uur toch te organiseren. 

Argumentatie

De wekelijkse zondagmarkt op Sint-Jansvliet zal op 25 december 2022 doorgaan van 09.00 uur tot en met 17.00 uur. Deze markt is in overeenstemming met het stedelijk marktreglement. De eerdere opschorting van deze markt wordt daarmee ingetrokken. De intrekking van die beslissing wordt op een later moment, wanneer de daarvoor benodigde informatie terug beschikbaar is, verwerkt.  

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante handel en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd. Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd. 

Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd. 

Stedelijk marktreglement (reglement op de uitoefening van ambulante handel op openbare markten van stad Antwerpen), goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 2017 (jaarnummer 9723), gewijzigd door de gemeenteraad op 26 februari 2018 (jaarnummer 126) en gewijzigd door de gemeenteraad op 28 juni 2021 (jaarnummer 369). 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges. 

Artikel 4 §4 van het stedelijk politiereglement – reglement voor de openbare markten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 februari 2018 (jaarnummer 126) en gewijzigd door de gemeenteraad op 28 juni 2021 (jaarnummer 369), bepaalt dat het (districts-)college het tijdstip van een markt tijdelijk kan wijzigen. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010403 - Middenstand & toerisme

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de zondagmarkt op Sint-Jansvliet op 25 december 2022 van 09.00 uur tot en met 17.00 uur, goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.