Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

Besluitenlijst  districtscollege Antwerpen

ma 19/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy

 • 14:00 Vaststellen agenda districtsraad met voorzitter Marita Wuyts

  Behandeld
 • 5.

  2022_DCAN_00635 - Districtsraad - Mededeling te behandelen punten dagorde zitting 16 januari 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2022_DCAN_00636 - Bijzondere raadscommissie - Mededeling te behandelen punten bijzondere raadscommissie 11 januari 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 14:15 Toelichting RUP Innovatieve Stadshaven

  Behandeld
 • 1.

  2022_DCAN_00631 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Innovatieve Stadshaven. District Antwerpen - Proces- en startnota. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_DCAN_00637 - Markten - Wekelijkse openbare zondagmarkt Sint-Jansvliet op 25 december 2022 - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • HD 1.

  2022_DCAN_00637 - Markten - Wekelijkse openbare zondagmarkt Sint-Jansvliet op 25 december 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCAN_00632 - Burgerbegroting 2023-2024 - Spelregels stap 1 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2022_DCAN_00633 - Openbare verlichting. SWPR13317B Forfaitair onderhoud - Correctiebestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCAN_00634 - Jaarafsluit 2022 - Transitie bestelbonnen en overdracht restkredieten naar 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd