Terug
Gepubliceerd op 04/11/2022

Agenda  districtscollege Antwerpen

ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy

 • 14u00 Vaststellen agenda districtsraad | Marita Wuyts

 • 14u15 Toelichting voorontwerp Scheldeboorden Linkeroever (bijlage in Dropbox)

 • 1.

  2022_DCAN_00526 - Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord). Mobiliteitsvoorwaarden - Voorontwerp - Goedkeuring

 • 2.

  2022_DCAN_00514 - Park Spoor Noord. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWPR13311A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

 • 3.

  2022_DCAN_00527 - Van Cuyckstraat en Kipdorpvest. Woonstraat en woonerf. SWOU10831 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

 • 4.

  2022_DCAN_00528 - District Antwerpen. Varkensmarkt - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

 • 5.

  2022_DCAN_00529 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

 • 6.

  2022_DCAN_00530 - Collegiale brief aan college voor burgemeester en schepenen - Snoeiwerken Kiel - Goedkeuring

 • 7.

  2022_DCAN_00531 - Ondersteuning. Cultuur - Noorderlicht. AP Hogeschool - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 8.

  2022_DCAN_00532 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

 • 9.

  2022_DCAN_00533 - Bestek GAC_2022_02439 (SWOU12316). Heraanleg speelterrein Geelhandplaats, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

 • 10.

  2022_DCAN_00534 - Bestek GAC_2022_02297 (SWOU12311). Ontwerpen, leveren en plaatsen van skatetoestellen in Park Spoor Noord, Antwerpen - Gunning - Goedkeuring

 • 11.

  2022_DCAN_00535 - Districtsraad - Mededeling te behandelen punten dagorde zitting 21 november 2022 - Kennisneming

 • 12.

  2022_DCAN_00536 - Districtscollege - Notulen 24 oktober 2022 - Goedkeuring

 • 13.

  2022_DCAN_00537 - Essenstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13077A - Goedkeuring

 • 14.

  2022_DCAN_00538 - Apostelstraat, Borzestraat, Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Sudermanstraat, Wijngaardbrug, Wolstraat. SWOU10115I - Correctiebestelling - Goedkeuring

 • 15.

  2022_DCAN_00539 - Falconrui, Huikstraat, Kaasbrug, Kommekensstraat. Correctiebestelling. SWPR13247A - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

 • 16.

  2022_DCAN_00540 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 17.

  2022_DCAN_00541 - District Antwerpen. Begijnenvest - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 18.

  2022_DCAN_00542 - District Antwerpen. Charles de Costerlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 19.

  2022_DCAN_00543 - District Antwerpen. Harmoniestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 20.

  2022_DCAN_00544 - District Antwerpen. Jacob Jordaensstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 21.

  2022_DCAN_00545 - District Antwerpen. Jordaenskaai - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 22.

  2022_DCAN_00546 - District Antwerpen. Leon Huybrechtsstraat - Aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 23.

  2022_DCAN_00547 - District Antwerpen. Palingbrug - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 24.

  2022_DCAN_00548 - District Antwerpen. Stanleystraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 25.

  2022_DCAN_00549 - 100-jarigen en 100-plussers - Planning december 2022 - Goedkeuring

 • 26.

  2022_DCAN_00550 - Huwelijksjubilea - Planning december 2022 - Goedkeuring

 • 27.

  2022_DCAN_00551 - Bloembollen - Machinaal aanplanten - Goedkeuring

 • 28.

  2022_DCAN_00552 - Bestelling - Bomen najaar 2022 - Goedkeuring