Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00551 - Bloembollen - Machinaal aanplanten - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00551 - Bloembollen - Machinaal aanplanten - Goedkeuring 2022_DCAN_00551 - Bloembollen - Machinaal aanplanten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Goedkeuring bestek en procedurecollege28 januari 202200698
Gunningcollege26 augustus 202206997

Voor de levering en/of mechanisch planten van bloembollen werd raamcontract GAC_2021_01580 opgemaakt. Dit bestek werd gegund aan de firma Vanacker Geert, Brugsesteenweg 26 bus A000 te 8531 Harelbeke, met ondernemingsnummer 0676.300.925.

De nodige kredieten voor de levering en/of mechanisch planten van bloembollen in 2022 in district Antwerpen moeten worden vastgelegd.

Argumentatie

Parken in district Antwerpen zijn de troefkaarten van vergroening. Om meer kleur te brengen in het voorjaar verkiest district Antwerpen om jaarlijks verwilderingsbollen aan te planten in de parken. Hiervoor zijn er verschillende soorten bloembollen gekozen die gegroepeerd worden aangeplant van begin november 2022 tot eind december 2022.

Juridische grond

Wet op de overheidsopdrachten
Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Gunningswijze
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 § 3, 4°, 5° en 6) van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om voor het leveren/of machinaal aanplanten van bloembollen in district Antwerpen in 2022 een bedrag van 15.629,13 EUR vast te leggen via bestelbon 4005530871 bij de firma Vanacker Geert, Brugsesteenweg 26 bus A000 te 8531 Harelbeke, met ondernemingsnummer 0676.300.925.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Afname uit catalogus

Vanacker Geert
Brugsesteenweg 26 bus A000
8531 Harelbeke
ondernemingsnummer: 0676.300.925
IBAN BE85 4649 1775 1106

11.702,40 EUR budgetplaats: 5004000000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2ANT010407A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090680
budgetperiode: 2200
4005530871
positie 10

Mechanisch Planten Bloembollen Meer 500m²

Vanacker Geert
Brugsesteenweg 26 bus A000
8531 Harelbeke
ondernemingsnummer: 0676.300.925
IBAN BE85 4649 1775 1106

1.815,00 EUR budgetplaats: 5004000000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2ANT010407A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090680
budgetperiode: 2200
4005530871
positie 20

Afname uit catalogus

Vanacker Geert
Brugsesteenweg 26 bus A000
8531 Harelbeke
ondernemingsnummer: 0676.300.925
IBAN BE85 4649 1775 1106

 1.179,99 EUR budgetplaats: 5004000000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2ANT010407A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090680
budgetperiode: 2200
4005530871
positie 30

Afname uit catalogus

Vanacker Geert
Brugsesteenweg 26 bus A000
8531 Harelbeke
ondernemingsnummer: 0676.300.925
IBAN BE85 4649 1775 1106

 931,74 EUR budgetplaats: 5004000000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2ANT010407A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090680
budgetperiode: 2200
4005530871
positie 40

Bijlagen

  • 221005_bloembollen_AN.xlsx