Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00528 - District Antwerpen. Varkensmarkt - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00528 - District Antwerpen. Varkensmarkt - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring 2022_DCAN_00528 - District Antwerpen. Varkensmarkt - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Varkensmarkt in district Antwerpen:
  • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
  • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 22 november 2013 (jaarnummer 11703);
  • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Binnenstad';
  • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
In samenspraak met district Antwerpen wordt voorgesteld om eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs, in te voeren. Dit voor een periode van zes maanden.

Argumentatie

Deze straat bevind zich in het verlengde van een andere eenrichtingsstraat, namelijk de Hoornstraat. 

Voor een logische afwikkeling van het verkeer is het veiliger om de Varkensmarkt ook van beperkt eenrichtingsverkeer te voorzien.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd. 

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 21 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de proefopstelling in de Varkensmarkt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220922_planC1.pdf