Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_DCAN_00530 - Collegiale brief aan college voor burgemeester en schepenen - Snoeiwerken Kiel - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 07/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00530 - Collegiale brief aan college voor burgemeester en schepenen - Snoeiwerken Kiel - Goedkeuring 2022_DCAN_00530 - Collegiale brief aan college voor burgemeester en schepenen - Snoeiwerken Kiel - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege stelde onlangs vast dat er drastische snoeiwerken zijn uitgevoerd op het Kiel, zogezegd op ‘bevel van de burgemeester’. De opdracht voor deze snoeiwerken is gegeven door de stadsmarinier en buiten de wil en de opdracht van het district om gebeurd, terwijl de volle bevoegdheid hiervoor wel bij het district ligt.

Argumentatie

Het districtscollege verzoekt het college via deze brief om toe te lichten welke beslissingsflow in dit dossier werd gevolgd, welke opdrachten er zijn gegeven buiten de bevoegdheden om en waarom de bevoegde schepen na maart 2022 niet meer werd betrokken bij het dossier. 

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de collegiale brief met betrekking tot de snoeiwerken op het Kiel goed. 

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan het districtssecretariaat om deze collegiale brief over te maken naar de bedrijfseenheid Bestuurszaken.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.