Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

2022_DCAN_00560 - Districtscollege - Notulen 7 november 2022 - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 14/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00560 - Districtscollege - Notulen 7 november 2022 - Goedkeuring 2022_DCAN_00560 - Districtscollege - Notulen 7 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege hield op 7 november 2022 een formele zitting. Aan de districtsschepenen werd een ontwerpbesluitenbundel bezorgd.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van een formele zitting goed te keuren in de eerstvolgende formele zitting.

Het districtscollege keurde de ontwerpbesluiten van 7 november 2022 goed, behalve:

  • 2022_DCAN_00526 - Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord). Mobiliteitsvoorwaarden - Voorontwerp - Goedkeuring.

Dit besluit werd verdaagd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 7 november 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

DienstTaak
DistrictssecretarisDe notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden