Terug
Gepubliceerd op 15/11/2022

Besluitenlijst  districtscollege Antwerpen

ma 14/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy

 • 1.

  2022_DCAN_00526 - Esmoreitlaan, Gloriantlaan, Jachthavenweg, Kastanjedreef, Thonetlaan, Wandeldijk (Scheldeboorden-noord). Mobiliteitsvoorwaarden - Voorontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCAN_00553 - Bestek GAC_2019_00894. Meerjarenovereenkomst voor reclamecampagne Burgerbegroting district Antwerpen - Opzeg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCAN_00554 - Lamorinièrestraat. Onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen - SWPR13583A - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCAN_00555 - Van Schoonbekestraat. Wegeniswerken. Bestek GAC/2016/3863 (SWOU12438B) - Eindafrekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCAN_00556 - District Antwerpen. Familiestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCAN_00557 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Humanitair concert. Gamou. Toewijzing en uitbetaling. Weigering. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCAN_00558 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: No Images. Internationale dag tegen intra-familiaal geweld. Toewijzing en uitbetaling. Weigering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DCAN_00559 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Bestellingen op exploitatiebudget op raamcontract aanleggen van geveltuinen en boomvakken. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DCAN_00560 - Districtscollege - Notulen 7 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd