Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00615 - Ondersteuning. Jeugd. Sport. City Pirates Foundation - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00615 - Ondersteuning. Jeugd. Sport. City Pirates Foundation - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCAN_00615 - Ondersteuning. Jeugd. Sport. City Pirates Foundation - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 november 2022 (jaarnummer 148) keurde de districtsraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed, waarin voor 2023 een nominatieve ondersteuning van 17.000,00 EUR werd toegekend aan City Pirates Foundation, Terlindenhofstraat 211 2170 Merksem met ondernemingsnummer 0629.677.280.

City Pirates Foundation is een voetbalclub uit Merksem met satellietwerkingen in de wijken Luchtbal, Antwerpen Noord en Linkeroever. Met de ondersteuning wordt enerzijds de werking van de muziek- en dansstudio River Side Studio ondersteund en anderzijds het laagdrempelig voetbalaanbod op pleintjes op Linkeroever, Luchtbal en in Antwerpen Noord.

Argumentatie

De ondersteuning van district Antwerpen dient voor de realisatie van volgende resultaten:

  1. Pleintjeswerking op Linkeroever, Luchtbal en Antwerpen Noord: City Pirates organiseert een laagdrempelig voetbalaanbod op pleintjes in drie wijken van district Antwerpen: Linkeroever, Luchtbal en Antwerpen Noord voor kinderen en jongeren tussen 6 en 14 jaar;
  2. River Side Studio op Linkeroever: City Pirates organiseert in de studio een laagdrempelig muziek- en dansaanbod voor jongeren vanaf 14 jaar;
  3. Deelname aan diverse wijkoverleggen in Linkeroever, Luchtbal en Antwerpen Noord en aan de jeugd- en sportraad van district Antwerpen.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal sportbeleid. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De in de afsprakennota opgenomen ondersteuning van district Antwerpen aan City Pirates Foundation bedraagt 17.000,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010401 - Jeugd
9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010402 - Sporten & bewegen

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, ter ondersteuning van City Pirates Foundation met ondernemingsnummer 0629.677.280 voor een bedrag van 17.000,00 EUR goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 17.000,00 EUR aan City Pirates Foundation met ondernemingsnummer 0629.677.280 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

City Pirates Foundation
Terlindenhofstraat 211
2170 Merksem

Ondernemingsnummer: 0629.677.280
Rekeningnummer: BE58 0017 9868 8679

7.000,00 EURbudgetplaats: 5001000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090759
budgetperiode: 2300
4505145564
(positie 10)

City Pirates Foundation
Terlindenhofstraat 211
2170 Merksem

Ondernemingsnummer: 0629.677.280
Rekeningnummer: BE58 0017 9868 8679

10.000,00 EURbudgetplaats: 5001500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2ANT010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090749
budgetperiode: 2300
4505145564
(positie 20)