Terug
Gepubliceerd op 01/02/2023

2022_DCAN_00567 - Hitta 2022 - Bestelling - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00567 - Hitta 2022 - Bestelling - Goedkeuring 2022_DCAN_00567 - Hitta 2022 - Bestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Goedkeuring bestek en proceduredistrictscollege12 juli 2021432
Gunningdistrictscollege4 oktober 2021578

Voor de creatie, publicatie en personalisatie van een mobiele applicatie die beweging in district Antwerpen stimuleert werd bestek 2021/01691 opgemaakt. Dit bestek werd gegund aan de firma KONO BVBA, Westpoort 68, 2070 Zwijndrecht, ond.nr. 0712.616.933.

Argumentatie

Voor district Antwerpen werd beslist om de applicatie in 2022 verder uit te breiden en te publiceren.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Gunningswijze
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 § 3, 4°, 5° en 6) van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0104 - Bruisend district
2ANT010402 - Sporten & bewegen

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning deelopdracht "Creatie, publicatie en personalisatie van een mobiele applicatie die beweging in het district Antwerpen stimuleert", goed voor een bedrag van 39.650,00 EUR + 8.326,50 EUR = 47.976,50 EUR (inclusief btw). Dit kan uitgevoerd worden door de firma KONO BVBA, Westpoort 68, 2070 Zwijndrecht, ond.nr. 0712.616.933Bestelbon 4005534434 is hiervoor opgemaakt.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

KONO BVBA
Westpoort 68
2070 Zwijndrecht
Ond.nr.: 0712.616.933
Iban nr.: BE18 7360 5206 0065


47.976,50 EUR budgetplaats: 5001500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2ANT010402A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090749
budgetperiode: 2200
4005534434