Terug
Gepubliceerd op 25/11/2022

Agenda  districtscollege Antwerpen

ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy

 • 14:05 Toelichting noodschool Luchtbal (bijlagen in Dropbox - idem als 24/10)

 • 1.

  2022_DCAN_00575 - Antwoord collegiale brief college van burgemeester en schepenen - Snoeiwerken Kiel - Kennisneming

 • 2.

  2022_DCAN_00576 - Eretitels districtscollegeleden en districtsraadsleden - Toekenning titel ereraadslid - Goedkeuring

 • 3.

  2022_DCAN_00577 - Lodewijk De Raetstraat. Heraanleg speelterrein. SWOU12292 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

 • 4.

  2022_DCAN_00578 - Ketsstraat. Tuinbouwstraat. SWOU12101 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

 • 5.

  2022_DCAN_00579 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Meer bomen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring

 • 6.

  2022_DCAN_00580 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Tuinstraten en experimenteel groen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring

 • 7.

  2022_DCAN_00581 - Bestek GAC_2022_02436. Raamovereenkomst voor stockage, vervoer, opzetten en afbreken, nazicht en onderhoud van promotiemateriaal voor District Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

 • 8.

  2022_DCAN_00582 - Bestek GAC_2022_02492. Verplanten klimboom van Slachthuissite naar Park Spoor Noord, Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

 • 9.

  2022_DCAN_00583 - Bijzondere raadscommissie - Mededeling te behandelen punten bijzondere raadscommissies 13 december & 14 december 2022 - Kennisneming

 • 10.

  2022_DCAN_00584 - Reglementen - Toelagen onder reglement - Kennisneming

 • 11.

  2022_DCAN_00585 - Districtscollege - Notulen 21 november 2022 - Goedkeuring

 • 12.

  2022_DCAN_00586 - Pothoekstraat - Wegeniswerken - Opdracht SWPR13556 - Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein. - Goedkeuring

 • 13.

  2022_DCAN_00587 - Rik Schaefelsstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWPR13673A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

 • 14.

  2022_DCAN_00588 - District Antwerpen - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

 • 15.

  2022_DCAN_00589 - Districten Antwerpen en Berchem. Waterloostraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 16.

  2022_DCAN_00590 - District Antwerpen. Ballaarstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 17.

  2022_DCAN_00591 - District Antwerpen. Koningin Astridplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 18.

  2022_DCAN_00592 - District Antwerpen. Lange Elzenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 19.

  2022_DCAN_00593 - District Antwerpen. Nationalestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 20.

  2022_DCAN_00594 - District Antwerpen. Reinaartlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 21.

  2022_DCAN_00595 - District Antwerpen. Van Schoonbekestraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 22.

  2022_DCAN_00596 - District Antwerpen. Willem Elsschotstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 23.

  2022_DCAN_00597 - District Antwerpen. Wipstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 24.

  2022_DCAN_00598 - Bestelling - Heesters najaar 2022 - Goedkeuring

 • 25.

  2022_DCAN_00599 - Parkweg Vogelzang - Vernieuwing - Goedkeuring

 • 26.

  2022_DCAN_00600 - Districtsfonds. Beleef je buurt - Toelagen voor initiatieven: Warm Winters Wijkfeest. Greatest Gift-festival. Toewijzing en uitbetaling. Weigering. - Goedkeuring

 • 27.

  2022_DCAN_00601 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

 • 28.

  2022_DCAN_00602 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming