Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00583 - Bijzondere raadscommissie - Mededeling te behandelen punten bijzondere raadscommissies 13 december & 14 december 2022 - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00583 - Bijzondere raadscommissie - Mededeling te behandelen punten bijzondere raadscommissies 13 december & 14 december 2022 - Kennisneming 2022_DCAN_00583 - Bijzondere raadscommissie - Mededeling te behandelen punten bijzondere raadscommissies 13 december & 14 december 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad nam op 20 september 2021 (jaarnummer 131) kennis van de data voor de zittingen van de bijzondere raadscommissies in 2022.

Argumentatie

Voorafgaand aan de zitting van de bijzondere raadscommissie wordt de ontwerpagenda ter goedkeuring voorgelegd aan het districtscollege. Op deze manier is het districtscollege op de hoogte van de te behandelen agendapunten van de bijzondere raadscommissies op 13 december & 14 december 2022.

Juridische grond

Volgens artikel 19 en 126 van het DLB en artikel 6 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen beslist de voorzitter tot bijeenroeping van de districtsraad.

Volgens artikel 14 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen beslist de voorzitter van de raadscommissie tot bijeenroeping van de raadscommissie. De voorzitter van de districtsraad stelt de agenda van de districtsraad op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad
1TAN05 - Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiƫnt bestuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de bijzondere raadscommissies van 13 december & 14 december oktober 2022 om 20.00 uur.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.