Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DCAN_00603 - Collegiale brief aan college voor burgemeester en schepenen - Nutsingrepen - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 28/11/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00603 - Collegiale brief aan college voor burgemeester en schepenen - Nutsingrepen - Goedkeuring 2022_DCAN_00603 - Collegiale brief aan college voor burgemeester en schepenen - Nutsingrepen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

District Antwerpen wordt jaarlijks geconfronteerd met talrijke nutsingrepen op het openbaar domein die het wegdek beschadigen. Het herstel van het wegdek na nutswerken laat vaak lang op zich wachten of komt er helemaal niet.

Argumentatie

Het districtscollege dringt bij het college aan op de urgentie van het probleem met betrekking tot het (lang) uitblijven van herstellingen aan het wegdek na nutswerken en vraagt om een spoedige oplossing van het probleem. 

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de collegiale brief met betrekking tot nutsingrepen goed. 

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan het districtssecretariaat om deze collegiale brief over te maken naar de bedrijfseenheid Bestuurszaken.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.