Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00355 - Viering mandatarissen - Aanpassing interne afspraken - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 05/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00355 - Viering mandatarissen - Aanpassing interne afspraken - Goedkeuring 2022_DCDE_00355 - Viering mandatarissen - Aanpassing interne afspraken - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad van Deurne besliste op 18 oktober 2001 dat de titel van eredistrictsraadslid kan worden toegekend aan districtsraadsleden die gedurende minstens 18 aaneengesloten jaren hun mandaat in het district hebben uitgeoefend, waarbij de duur van de in het bureau vervulde functies dubbel worden geteld.
Dit besluit was gebaseerd op het gemeenteraadsbesluit van 6 maart 2001, waarvoor de gemeenteraadsleden dezelfde regeling gold.

De districtsraad keurde op 22 oktober 2009 (jaarnummer 1203) het intern reglement viering mandatarissen district Deurne goed.
Dit reglement bepaalde het volgende:

 • eenmaal per jaar kon een viering van raadsleden worden gehouden, bijvoorbeeld tijdens de nieuwjaarsreceptie, zowel voor raadsleden die een officiële eretitel krijgen als voor raadsleden die respectievelijk 10 jaar lid zijn, 20, 25 en vanaf dan om de 5 jaar. De anciënniteit van vóór de rechtstreekse verkiezingen van de districtsraad, dus van voor 2001, tellen wel mee. Zij worden gehuldigd en krijgen een aandenken van het district. 
 • districtscollegeleden worden door het districtscollege gevierd als zij respectievelijk 10 jaar lid zijn, 20, 25 en vanaf dan om de 5 jaar. De anciënniteit van vóór de rechtstreekse verkiezingen van de districtsraden, dus van voor 2001, tellen niet mee. Zij worden gehuldigd en krijgen een aandenken van het district.

Deze regeling ging van start op 1 januari 2010.

De districtsraad wil het reglement nu aanpassen zodat de anciënniteit van districtscollegeleden van vóór de rechtstreekse verkiezingen wel meetellen.

Argumentatie

De districtsraad wil het reglement goedgekeurd op 22 oktober 2009 (jaarnummer 1203) nu aanpassen zodat de anciënniteit van districtscollegeleden van vóór de rechtstreekse verkiezingen wel meetellen.

De onderstaande passage:

 • districtscollegeleden worden door het districtscollege gevierd als zij respectievelijk 10 jaar lid zijn, 20, 25 en vanaf dan om de 5 jaar. De anciënniteit van vóór de rechtstreekse verkiezingen van de districtsraden, dus van voor 2001, tellen niet mee. Zij worden gehuldigd en krijgen een aandenken van het district.

wordt gewijzigd in: 

 • districtscollegeleden worden door het districtscollege gevierd als zij respectievelijk 10 jaar lid zijn, 20, 25 en vanaf dan om de 5 jaar. De anciënniteit van vóór de rechtstreekse verkiezingen van de districtsraden, dus van voor 2001, tellen wel mee. Zij worden gehuldigd en krijgen een aandenken van het district.

Alle mandatarissen die in aanmerking komen, worden gehuldigd en krijgen een geschenk van een lokale handelaar.

Juridische grond

De Vlaamse regering is bevoegd voor het stellen van de voorwaarden en het toekennen van eretitels voor de voorzitter van het districtscollege en de districtsschepenen. In de omzendbrief BB 2007/06 van minister Keulen staat dat een eretitel kan worden gegeven aan:

De voorzitter van het districtscollege met volgende anciënniteit:

 • of 10 jaar voorzitter van het districtscollege;
 • of 6 jaar voorzitter van het districtscollege + 6 jaar lid van het districtscollege;
 • of 6 jaar voorzitter van het districtscollege + 12 jaar lid van de districtsraad;
 • de jaren als lid van de deputatie, burgemeester, schepen of voorzitter ocmw tellen ook mee.

Lid van het districtscollege met volgende anciënniteit:

 • of 10 jaar lid van het districtscollege;
 • of 6 jaar lid van het districtscollege + 12 jaar lid van de districtsraad;
 • de jaren als lid van de deputatie, burgemeester, schepen, voorzitter van het districtscollege of voorzitter van het ocmw tellen ook mee.

Besluit

Het districtscollege deurne legt het volgende voor aan de districtsraad deurne:

Artikel 1

De districtsraad keurt de onderstaande aanpassing van de interne afspraken goed: 

 • districtscollegeleden worden door het districtscollege gevierd als zij respectievelijk 10 jaar lid zijn, 20, 25 en vanaf dan om de 5 jaar. De anciënniteit van vóór de rechtstreekse verkiezingen van de districtsraden, dus van voor 2001, tellen niet mee. Zij worden gehuldigd en krijgen een aandenken van het district.

wordt gewijzigd in: 

 • districtscollegeleden worden door het districtscollege gevierd als zij respectievelijk 10 jaar lid zijn, 20, 25 en vanaf dan om de 5 jaar. De anciënniteit van vóór de rechtstreekse verkiezingen van de districtsraden, dus van voor 2001, tellen wel mee. Zij worden gehuldigd en krijgen een aandenken van het district.

Alle mandatarissen die in aanmerking komen, worden gehuldigd en krijgen een geschenk van een lokale handelaar.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.