Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00356 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 47 en 48 - Kennisneming

districtscollege Deurne
ma 05/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00356 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 47 en 48 - Kennisneming 2022_DCDE_00356 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 47 en 48 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens week 47 en 48 ontving het districtscollege schriftelijke vragen.

Argumentatie

Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet gegeven, dan wordt de vraag op de eerstvolgende raadscommissie mondeling beantwoord.

De schriftelijke vragen worden ter kennisneming voorgelegd.

Juridische grond

Artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Deurne, goedgekeurd in de districtsraad van 23 mei 2019 en gewijzigd op 20 februari 2020, bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van volgende binnengekomen schriftelijke vragen:

Datum vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan
25 november 2022Vlaams Belang Wim Saerensplein Districtscollege
25 november 2022Alain Hoeckx1 jaar sociale kruidenier in DeurneFrank Vercammen
28 november 2022Arbër HaliliCommercialiteit en leegstand Deurne-Noord (Turnhoutsebaan, Frank Craeybeckxlaan en Gallifortlei)Philip Van Acker
29 november 2022Alain HoeckxTrouwen met vleugje Deurne: Spiegel met hashtagTjerk Sekeris


Artikel 2

Het districtscollege wijst deze vraag voor gevolg toe aan het districtscollegelid waaraan de vraag werd gesteld.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221125_VlaamsBelang_Districtscollege_WimSaerensplein.pdf
  • 20221125_AH_FV_1jaar_sociale_kruidenier_Deurne.pdf
  • 20221128_AH_PVA_commercialiteit_leegstand_DeurneNoord.pdf
  • 20221129_AH_TS_trouwen_met_vleugje Deurne_Spiegel_met_hashtag.pdf