Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00365 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Dokter Romain De Velstraat, district Deurne (dossiernummer 170/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 05/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00365 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Dokter Romain De Velstraat, district Deurne (dossiernummer 170/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring 2022_DCDE_00365 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Dokter Romain De Velstraat, district Deurne (dossiernummer 170/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de Dokter Romain De Velstraat, ter hoogte van huisnummer 14, district Deurne moet één boom vervangen worden. 

Argumentatie

De boom die geveld moet worden is één Prunus x gondouinii 'Schnee' (sierkers - stamomtrek 110 cm). De boom bevindt zich in zeer slechte gezondheidstoestand en is gedeeltelijk afgestorven. Deze boom moet om veiligheidsredenen geveld worden.

De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Ulmus laevis (fladderiep - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt op dezelfde plaats aangeplant.

Wijkoverleg van het district Deurne zal de buurtbewoners over de geplande ingreep inlichten met een infobrief.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7°  van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.

De Dokter Romain De Velstraat is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Prunus x gondouinii 'Schnee' (sierkers - stamomtrek 110 cm) wordt geveld in de Dokter Romain De Velstraat, ter hoogte van huisnummer 14, district Deurne. De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Ulmus laevis (fladderiep - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt op dezelfde plaats aangeplant.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

dienst taak
SB/GB district Deurne inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom
DE-SL/WO/SWO in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep

Bijlagen

  • Inplantingsplan_170_22.pdf
  • Foto_170_22.pdf