Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00357 - Ondersteuning - Ding Dong Deurne - Reglement Poetsdag - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 05/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00357 - Ondersteuning - Ding Dong Deurne - Reglement Poetsdag - Goedkeuring 2022_DCDE_00357 - Ondersteuning - Ding Dong Deurne - Reglement Poetsdag - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De jaarlijkse poetsdag in Deurne is een grootschalige actie in het voorjaar waarbij bewoners en verenigingen door het district worden opgeroepen om samen met de buren de straat en/of de onmiddellijke omgeving te poetsen of een andere actie te ondernemen ten voordele van de straat.

Argumentatie

In het bestuursakkoord van 24 januari 2019 (jaarnummer 13) worden de bewoners en verenigingen gevraagd om deel te nemen aan het aanbod van Ding Dong Deurne. District Deurne wil de deelnemende bewoners belonen voor hun engagement tijdens de poetsdag.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal participatie en verenigingsleven.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaand boekingsadres in de meerjarenbegroting: SUB_NR/INTERN/2300-2400-2500/5046000000/6141/2DEU010202A00000/2DE090909

Besluit

Het districtscollege deurne legt het volgende voor aan de districtsraad deurne:

Artikel 1

De districtsraad van Deurne keurt het reglement Poetsdag, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, goed.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.