Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

2022_DCDE_00340 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 21/11/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00340 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring 2022_DCDE_00340 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Vereniging der Belgische Foornijveraars, afdeling Antwerpen, verzocht formeel op 9 september 2022 om in 2023 volgende lokale kermissen in te richten in het district Deurne:

  • Arena - Paasfoor: 1 april 2023 tot en met 16 april 2023 - oprijden 27 maart 2023 om 15.00 uur;
  • Wim Saerensplein - Meifoor: 21 mei 2023 tot en met 26 mei 2023 - oprijden 20 mei 2023 om 15.00 uur;
  • Gallifortlei - Jaarmarktfoor: 11 juni 2023 - oprijden 7 juni 2023 om 14.00 uur;
  • Gallifortlei - bevrijdingsfeesten: 2 september 2023 tot en met 3 september 2023 - oprijden 30 augustus 2023 om 14.00 uur;
  • Wim Saerensplein - Najaarsfoor: 29 oktober 2023 tot en met 3 november 2023 - oprijden 28 oktober 2023 om 15.00 uur.

Argumentatie

De lokale en bovenlokale kermissen worden jaarlijks georganiseerd. De abonnementen van de foornijveraars worden verder gezet conform artikel 11 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten.

Met dit besluit wenst het district de data van de jaarlijks weerkerende kermissen, onder voorbehoud van de geldende maatregelen tegen de verspreiding van corona, vast te leggen zodat de kermisnijveraars hun planning kunnen opmaken voor hun rondgang langs de verschillende kermissen in de stad Antwerpen en omstreken.

Voor de eventueel nieuw in te richten kermis Eksterlaar - Unitaswijk op initiatief van het district heeft de Vereniging der Belgische Foornijveraars laten weten dat dit niet haalbaar is. Omwille van de beperkte ruimte in die wijk zouden er enkel kleinere attracties kunnen worden opgesteld en dit zorgt er voor dat er weinig of geen interesse is van de foornijveraars. De Vereniging der Belgische Foornijveraars heeft bijgevolg deze kermis niet aangevraagd.

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Op 2 mei 2018 werd door de gemeenteraad (jaarnummer 281) het politiereglement op "openbare kermissen en kermisactiviteiten" goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Volgens artikel 4 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten goedgekeurd op 2 mei 2018 door de gemeenteraad (jaarnummer 281), bepaalt het districtscollege jaarlijks de exacte begin- en einddatum van de lokale kermissen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de data van de volgende kermissen goed:

  • Arena - Paasfoor: 1 april 2023 tot en met 16 april 2023 - oprijden 27 maart 2023 om 15.00 uur;
  • Wim Saerensplein - Meifoor: 21 mei 2023 tot en met 26 mei 2023 - oprijden 20 mei 2023 om 15.00 uur;
  • Gallifortlei - Jaarmarktfoor: 11 juni 2023 - oprijden 7 juni 2023 om 14.00 uur;
  • Gallifortlei - bevrijdingsfeesten: 2 september 2023 tot en met 3 september 2023 - oprijden 30 augustus 2023 om 14.00 uur;
  • Wim Saerensplein - Najaarsfoor: 29 oktober 2023 tot en met 3 november 2023 - oprijden 28 oktober 2023 om 15.00 uur.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.