Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DRDE_00115 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00192 - van raadslid Alain Hoeckx aan Frank Vercammen - Kennisneming

districtsraad Deurne
do 17/11/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Manal Toumi, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00115 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00192 - van raadslid Alain Hoeckx aan Frank Vercammen - Kennisneming 2022_DRDE_00115 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00192 - van raadslid Alain Hoeckx aan Frank Vercammen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De schriftelijke vraag van raadslid Alain Hoeckx aan Frank Vercammen werd ingediend op 03/10/2022. De antwoordtermijn verstreek op 02/11/2022

Argumentatie

Het lid van het college waaraan de vraag werd gesteld, dient de vraag binnen de 30 dagen schriftelijk te beantwoorden. Na het verstrijken van die termijn wordt de onbeantwoorde schriftelijke vraag toegevoegd aan de agenda van de eerstevolgende gemeenteraadszitting. Op deze zitting zal het lid van het college de vraag mondeling beantwoorden.

Juridische grond

Artikel 58 van het Basisreglement Bestuurlijke Organisatie regelt de procedure voor het stellen van schriftelijke vragen door raadsleden aan leden van het uitvoerend bestuur.

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

Artikel te vervolledigen