Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DRDE_00141 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden oktober en november 2022 - Kennisneming

districtsraad Deurne
do 17/11/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Manal Toumi, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00141 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden oktober en november 2022 - Kennisneming 2022_DRDE_00141 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden oktober en november 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In oktober en november 2022 ontving het districtscollege schriftelijke vragen:

Datum vraagstellingIndiener vraagOnderwerpToegewezen aan
3 oktober 2022Alain HoeckxOpvolgvraag: Boombruggen in DeurneFrank Vercammen
12 oktober 2022Vlaams BelangZet de districtsburgemeester aan het werkTjerk Sekeris
15 oktober 2022Steven Van BockstalBouwproject site MorkhovenTjerk Sekeris/Freddy Lorent
16 oktober 2022Arbër HaliliVoetpad Turnhoutsebaan nrs. 68-82Tjerk Sekeris/Freddy Lorent
18 oktober 2022Arbër HaliliHerziening begrotingTjerk Sekeris
2 november 2022Mathijs PostHeraanleg voetpad Suzanne SpanhovenstraatFreddy Lorent
2 november 2022Mathijs PostOpvraging cijfers BuurtmobielTjerk Sekeris
6 november 2022Mathijs PostOntharding WaasdonkFreddy Lorent


Argumentatie

Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet gegeven, dan wordt de vraag automatisch terug geagendeerd op de eerstvolgende districtsraad. De vraag krijgt dan het statuut van een mondelinge vraag en wordt onmiddellijk ter zitting beantwoord. Indien de vraag echter voor de zitting werd beantwoord, wordt ze alsnog van de agenda afgevoerd.

De schriftelijke vragen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikel 31 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben om aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Dit artikel is ook van toepassing op de districten conform artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Hoofdstuk 2.4, artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Deurne goedgekeurd in de districtsraad van 23 mei 2019 (jaarnummer 66), bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt ook de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende beantwoorde schriftelijke vragen. Het antwoord op deze schriftelijke vragen is te raadplegen in eBesluitvorming.

Datum vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan
12 oktober 2022Vlaams BelangZet de districtsburgemeester aan het werkTjerk Sekeris
15 oktober 2022Steven Van BockstalBouwproject site MorkhovenTjerk Sekeris/Freddy Lorent
16 oktober 2022Arbër HaliliVoetpad Turnhoutsebaan nrs. 68-82Tjerk Sekeris/Freddy Lorent
18 oktober 2022Arbër HaliliHerziening begrotingTjerk Sekeris
2 november 2022Mathijs PostOpvraging cijfers BuurtmobielTjerk Sekeris

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221003_AH_FV_Opvolgvraag_boombruggen_Deurne.pdf
  • 20221012_VB_TS_zet_de_districtsburgemeester_aan_het_werk.pdf
  • 20221017_antwoord_bouwproject_site_Morkhoven.pdf
  • 20221016_AH_TS-FL_voetpad_Turnhoutsebaan_68-82.pdf
  • 20221018_AH_TS_herziening_begroting.pdf
  • 20221103_antwoord_opvraging_cijfers_Buurtmobiel.pdf
  • 20221102_MP_FL_heraanleg_voetpad_SuzanneSpanhovenstraat.pdf
  • 20221106_MP_FL_ontharding_Waasdonk.pdf