Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DRDE_00131 - District Deurne. Van den Hautelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 17/11/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Manal Toumi, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00131 - District Deurne. Van den Hautelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2022_DRDE_00131 - District Deurne. Van den Hautelei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Van den Hautelei in het district Deurne:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 20 november 2020 (jaarnummer 9658);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Boekenberglei en Eksterlaar';
 • maakt deel uit van het reglement 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Het college keurde op 10 september 2021 (jaarnummer 7354) de proefopstelling 'schoolstraat' voor de Van den Hautelei goed. De verlenging van deze proefopstelling werd goedgekeurd door het college op 17 juni 2022 (jaarnummer 5094). De schoolstraat Van den Hautelei kreeg een positieve evaluatie na bevraging in juni 2022. De school 'TipTop' en district Deurne stellen daarom voor om de schoolstraat definitief te bestendigen.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • er wordt een schoolstraat ingevoerd (artikel 2):
  • tijdens schooldagen wordt gedurende een tijdspanne voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen;
  • de venstertijden op schooldagen zijn van maandag tot en met vrijdag, van 8.15 tot 8.50 uur en van 15.15 tot 15.45 uur. Op woensdag van 8.15 tot 8.50 uur en van 12.10 tot 12.35 uur;
  • een gemachtigd toezichter of vrijwilliger activeert de schoolstraatafsluitingen met het verkeersbord (C3 met onderbord schoolstraat) aan de aanvang van de schoolstraat ter hoogte van de Jaak Embrechtsstraat en de Karel Govaertsstraat;
  • de rijrichting van de Karel Govaertsstraat wordt omgedraaid, zodat het verkeer dat zich in de Van den Hautelei bevindt, kan wegrijden via deze straat.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 7 oktober 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne
2DEU010405 - Adviesraden

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Van den Hautelei in het district Deurne, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 20 november 2020 (jaarnummer 9658).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen