Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DRDE_00135 - Districtsraad - Notulen districtsraad 20 oktober 2022. Districtsraadscommissie 17 oktober 2022 - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 17/11/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Manal Toumi, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00135 - Districtsraad - Notulen districtsraad 20 oktober 2022. Districtsraadscommissie 17 oktober 2022 - Goedkeuring 2022_DRDE_00135 - Districtsraad - Notulen districtsraad 20 oktober 2022. Districtsraadscommissie 17 oktober 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 20 oktober 2022. De districtsraadscommissie kwam bijeen op 17 oktober 2022.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 20 oktober 2022 goed.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 17 oktober 2022.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221025_Notulen_20oktober2022.pdf
  • 2022_10_17_verslag_RC.pdf
  • Maatschappelijke Veiligheid.pdf