Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_IP_00239 - Interpellatie van raadslid Arbër Halili: Besparing op exploitatie "een politieke keuze", want toch geen investering.

districtsraad Deurne
do 17/11/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Manal Toumi, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_IP_00239 - Interpellatie van raadslid Arbër Halili: Besparing op exploitatie "een politieke keuze", want toch geen investering. 2022_IP_00239 - Interpellatie van raadslid Arbër Halili: Besparing op exploitatie "een politieke keuze", want toch geen investering.

Motivering

Indiener(s)

Arbër Halili

Gericht aan

Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen

za 12/11/2022 - 20:52

Toelichting

Verwijzend naar het antwoord op de schriftelijke vraag van 18 oktober 2022 volgt deze interpellatie.

Het is fijn om te lezen dat de districtsburgemeester een andere visie op nahoudt dan wij het gewoon zijn van zijn eigen partij op alle bestuursniveaus. Inderdaad een crisis pak je aan via investeringen en innovatie.

Tot hier het verheugend nieuws, want de exploitatie-uitgaven met name voor de cultuur worden niet als investering bezien (ook al geeft de districtsburgemeester aan dit kort door de bocht te vinden) blijkt dit uit de teneur van haar beleid (ook op verschillende niveaus), nl. het vrijmaken van middelen (lees besparen) voor de cultuur tout court wordt niet als investering beschouwd. Het zijn precies deze middelen die de zuurstof en innovatie zijn voor de kunst, de cultuurparticipatie voor kinderen, jongeren en senioren,... Het heeft zijn tijd nodig, maar later zal de gehele samenleving de vruchten van plukken. Net zoals bij de 'echte' investeringen.

De sector heeft twee jaar lang het hard te verduren gekregen. In die periode is er letterlijk bespaard op de sector. Het is niet de bedoeling dat zij weer de eerste moeten zijn in de frontlinie van deze opeenvolgende crisissen.

Een begroting is het instrument waar de ideologie (de ambities) van het districtsbestuur tastbaar wordt m.a.w. een geraamte krijgt. Het subjectieve wordt omgezet in objectief waarneembare cijfers. De rol van een goede oppositie in dat geval is juist te trachten te remediëren wanneer het nog kan en een stem te zijn van degene die dreigen benadeeld te worden door die verkeerde beleidskeuzes. Dit getuigt eerder van een constructieve houding dan de "ambities" van het bestuur te willen nekken. Een districtsbestuur maakt fouten. Niemand is feilloos ;-).

Vragen
- Denkt het districtsbestuur alsnog om een extra inspanning te doen om deze besparingen op de getroffen sectoren dragelijker te maken?
- Het budget t.o.v. de vorige jaren is serieus afgenomen. Kunnen wij stellen dat de ambitie aangetast is?
- De stelling dat de districten op hun exploitatiebudgetten duidelijk te veel geld hebben, waarop is dit gebaseerd? Is dit dan een voorteken dat er niet behoorlijk bestuurd wordt?
- Begroting is een projectie, realiteit kan ook anders vallen met als risico nog meer besparingen. Wat is dan de visie van het districtsbestuur op het cultureel aanbod eens de huidige besparingen worden uitgevoerd?