Terug districtsraad Deurne

Thu 17/11/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne

Mededelingen

Openbare zitting

A-punten

District Deurne

secretariaat
Burger- en buurtinitiatieven
lokaal jeugdbeleid
openbaar domein
lokaal cultuurBeleid en feestelijkheden

B-punten

District Deurne

openbaar domein
secretariaat

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties