Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRDE_00111 - Ondersteuningsreglement - District Deurne - Operatie Proper - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00111 - Ondersteuningsreglement - District Deurne - Operatie Proper - Goedkeuring 2022_DRDE_00111 - Ondersteuningsreglement - District Deurne - Operatie Proper - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG, heeft een beloningssysteem uitgewerkt onder de naam ‘Operatie Proper’. Dit maakt deel uit van een geïntegreerd plan voor de openbare netheid. Het is de bedoeling om scholen en jeugdverenigingen te motiveren, via het lokaal bestuur, om een structureel en duurzaam engagement op te nemen in de strijd tegen zwerfvuil.

Argumentatie

District Deurne wil als lokaal bestuur inschrijven op het project 'Operatie Proper' van Mooimakers en zo de Deurnese scholen en jeugdverenigingen motiveren zich in te zetten voor een proper Deurne.

In het bestuursakkoord van 24 januari 2019 (jaarnummer 13) wordt de bewoners en verenigingen gevraagd om deel te nemen aan het aanbod van Ding Dong Deurne.

Juridische grond

1. Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad van 6 december 1983).

2. Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (2017_GR_00300) werd de delegatie van de bevoegdheden van de gemeenteraad aan de districtsraden goedgekeurd. Artikel 6  bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal participatie en verenigingsleven.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven in het kader van dit reglement (prefinanciering van de toelagen naar de aanvrager) worden verrekend op boekingsadres 2DEU010202A00000/5046000000/6496800/2DE090909.

De ontvangsten in het kader van dit reglement (jaarlijkse afrekening van de goedgekeurde dossiers met Mooimakers) worden verrekend op boekingsadres 2DEU010202A00000/5046000000/746/2DE090909.

Deze boekingsadressen worden met de volgende aanpassing (6) van het meerjarenplan voorzien. Onder voorbehoud van goedkeuring aanpassing meerjarenplan 6 door het districtscollege en districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010202 - Sociaal beleid

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt het ondersteuningsreglement Operatie Proper met ingangsdatum 20 oktober 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.