Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRDE_00113 - Legislatuur districtsraad 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00113 - Legislatuur districtsraad 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming 2022_DRDE_00113 - Legislatuur districtsraad 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Meneer Josephus Braam diende op 5 september 2022 zijn ontslag in als districtsraadslid bij de voorzitter van de districtsraad.

Op 20 oktober 2022 legde mevrouw Ellen Seresia de eed af als districtsraadslid ter vervanging van meneer Josephus Braam.

Argumentatie

De districtsraad dient kennis te nemen van de rangorde van de districtsraadsleden.

Juridische grond

Artikel 6 §7 en artikel 119 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de rangorde van de districtsraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad onmiddellijk na de eedaflegging van de districtsraadsleden wordt vastgesteld.

  • Het districtsraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in.
  • Bij gelijke anciënniteit neemt het districtsraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de districtsraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in.
  • Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het districtsraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de districtsraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in.
  • De opvolgers die na de installatievergadering als districtsraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in.

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 omtrent de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de rangorde van de districtsraadsleden.

voornaam naam anciënniteit aantal voorkeurstemmen
Frank Geudens 23/01/2001 432
Guy  Dirckx  28/03/2001  257
Jan   Van Wesembeeck  18/01/2007 2.058 
Freddy  Lorent  13/09/2010  301
Tjerk  Sekeris  17/01/2013  3.028
Elke  Brydenbach  17/01/2013  1.809
Philip  Van Acker  17/01/2013  1.180
Kristof  Vissers  17/01/2013  996
Freya  Van Alsenoy  17/01/2013  493
Frank  Vercammen  08/01/2019  928
Manal  Toumi  08/01/2019  557
Abdelaziz  El Fadili  08/01/2019  490
Arbër  Halili  08/01/2019  455
Peggy  Dewinter  08/01/2019  453
Giuliana  Chirinos Saavedra  08/01/2019  420
Malgorzata  Zgnilec  08/01/2019  381
Robert  Stephens  08/01/2019  370
Mathijs  Post  08/01/2019  266
Sandra  Wintershoven  08/01/2019  250
Alain Hoeckx 21/11/2019 353
Skrolan Hugens 23/04/2020 341
Mascha  Van Huffelen 23/03/2020 322
StevenVan Bockstal17/09/2020252
MeredithAgyin Sarpongmaa25/03/2021215
VivianeGedopt22/04/2021321
BenjaminWeyts17/06/2021138
KarinSlootmans16/09/2021172
SonjaStoop16/12/2021316
EllenSeresia20/10/2022285

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.