Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRDE_00109 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling opvolger - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00109 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling opvolger - Goedkeuring 2022_DRDE_00109 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling opvolger - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 (jaarnummer 3) legde de heer Josephus Braam (N-VA) de eed af als districtsraadslid. Op 5 september 2022 diende districtsraadslid Josephus Braam bij de voorzitter van de districtsraad zijn ontslag in als districtsraadslid met onmiddellijke ingang.

Voor het invullen van het openstaande mandaat werd hiernavolgende opvolger aangeschreven.

 • De 1ste kandidaat, als 11de opvolger, is mevrouw Ellen Seresia. Mevrouw Seresia werd op 6 september 2022 aangeschreven en liet per mail weten dat zij haar mandaat als districtsraadslid zal opnemen. De nodige formulieren/linken voor een onderzoek naar verkiesbaarheden en onverenigbaarheden werden bezorgd.

Argumentatie

Om in de vervanging van districtsraadslid Josephus Braam te voorzien, werd de elfde opvolger aangeschreven, mevrouw Ellen Seresia.

De geloofsbrieven van mevrouw Seresia werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd. Mevrouw Seresia voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 13 en artikel 119 regelen dat: 
  • het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving ontvangt; 
  • het lid van de districtsraad zijn mandaat blijft uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
 • Artikel 14 en artikel 119 regelen dat:
  • het districtsraadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
  • de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
  • de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Algemene financiële opmerkingen

Het budget voorziet de nodige kredieten voor de maandelijkse uitbetaling van de zitpenning.

Budgetperiode omschrijving bestelbon
2019-2024 presentiegelden raadsleden uitbetaling via payroll

Besluit

De districtsraad Deurne keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid Josephus Braam.

Artikel 2

De districtsraad neemt er kennis van dat de geloofsbrieven van mevrouw Ellen Seresia werden onderzocht.

Artikel 3

Mevrouw Ellen Seresia legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
De voorzitter verklaart mevrouw Seresia wettig aangesteld in het ambt van districtsraadslid.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.